ဟားတိုက္လိုက္ပါ

မင္း ေက်နပ္ပါရဲ့လား
ငါ့ က်ဆံုးျခင္းအတြက္
မင္း ကိုလက္ေဆာင္ေပးဖို႕
ငါ ၿပံဳးျပေနတယ္ေလ...
အဲဒါ...
ပန္းကံုးေတြေပါ့
ေခ်မြျပစ္လိုက္စမ္းပါ
မင္းေမွးစက္ခဲ့တဲ့
ေဟာဒီရင္ခြင္ကို
လက္သည္းခၽြန္ခၽြန္ေတြနဲ႔
ထိုးစိုက္ၿပီး
ဟားတိုက္လိုက္စမ္းပါ...
ခ်စ္သူ...
        (ေဇာ္မ်ိဳးဦး)

0 comments:

Post a Comment