အေနာ္ကလိထားတဲ့ ShortcutVirusRemoveR

MGY လိုပါပဲ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ေကာင္ပါ
ဒါေပမယ့္အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သူ႕ကိုANTIေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏိုင္ေနပါျပီ
တစ္ကယ္လို႕ေပါ့ anit မသံုးတဲ့နည္းပညာသမားေတြဆိုရင္ေတာ့အခက္ေတြ႕မွာပါ
ဒါေၾကာင့္ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ အဆင္ေျပေအာင္ ေရးျပီးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္
ကလိေတာ္မူၾကပါဗ်ာ
ေဒါင္းရန္

0 comments:

Post a Comment