သတိ......Facebook Virus ျပန္႔ေနပါတယ္...........ေသခ်ာဖတ္ပါ။

သတိ......Facebook Virus ျပန္႔ေနပါတယ္...........ေသခ်ာဖတ္ပါ။
FireFox Update ေပၚလာရင္ မနွိပ္ပါနဲ ့ Facebook Virus ပါ။
အကူးခံရရင္Auto Post ေတြတင္ပါတယ္...
သတိေပးပါတယ္။လံုး၀click မႏွိပ္ပါနဲ ့ ... Facebook Virus ...ပါ။
Firefox update....virus link ကိုႏွိပ္မိသူေတြ ေအာက္ကနည္းနဲ ့ရွင္းပါ။(၁)Windowlogo key+R (Run Box)
type firefox -safe-mode
Check all box and click on makechange and reset..(၂)IE မွာဆိုရင္
Control Pane>Internet Option (must switch as custom view ) >Click the Advanced tab.
Under Reset Internet Explorer settings, click Reset. Then click Reset againပါစင္နယ္ကူၿပဳတာရဲ ့system fileေတြထိ ကူးစက္ႏိုင္တယ္ထင္ရင္....
(၁)MSEကိုုupdateလုုပ္ၿပီး ၿပန္စစ္ရန္။ MSEက maleware and trojanအတြက္ အလုပ္လုပ္။(၂)Kasperskyသံုုးရင္Web filterကိုု enableလုပ္ထားရန္။===================================================
ၿပန္Shareပါ။ဒီနည္းနဲ ့ေၿဖရွင္းလို ့ရတယ္လို ့လက္လွမ္းမွီသေလာက္ သတိေပးလိုက္ပါ။
(ကမၻာ)


0 comments:

Post a Comment