အလြယ္ကူဆံုး ထိုင္း စကားေျပာ စာအုပ္

စာအုပ္အသစ္ ရလာလုိတင္ေပလိုက္ပါတယ္ ။ထုိင္း အေၾကာင္ ေလ့လားေနသူေတြ အတြက္ အဆင္ေျပပါတယ္ ။အဆင္ေျပတယ္သူမ်ားထက္share ပါလုိေျပာျခင္ပါတယ္။သူမ်ားေတြ ေျပာပါတယ္။ထိုင္းစကားတက္ရင္ ဘာမွ လုုပ္လိုမရဘူတယ္ ၊ အဂၤလိပ္ စကားမွ ရမည္တယ္။မထင္လုိက္ပါနဲ။ထုိင္နုိင္ငံ မွ လည္ ျမန္မာထက္တိုးတက္ပါတယ္ေနာ္ ။ထိုင္ႏိုင္ငံ မွ  တစ္ပတ္ေလာက္ သြာေနၾကည္လုိက္ပါ။ ျမန္မာ နိုင္ငံကုိနွိမ့္သာ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ား။ကဲ ေအာက္မွ ေပထာပါတယ္။ လင့္နွစ္လင့္ ပါ။အဆင္ေျပပါေစလို ေျပျခင္ပါတယ္။
Mediafire 1
Mediafire 2

1 comments:

  1. လင့္ေသေနပါတယ္ ျပန္တင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္

    ReplyDelete