ခ်စ္သူကို ေပးလိုက္ရေသာ ကတိ (၁၀) ခု


၁။ ၾကားျဖတ္ေျပာျခင္းမရွိပဲ ခံစားခ်က္ကိုနားေထာင္မယ္။

၂။ စြပ္စြဲေျပာျခင္းမရွိပဲ ျပသနာကိုေျဖရွင္းမယ္။

၃။ ျငင္းခုန္ျခင္းမရွိပဲ ျပသနာအေျဖကိုရွာမယ္။

၄။ ေခြ်တာေလွ်ာ့နည္းျခင္းမရွိ ေပးဆပ္ၾကမယ္။

၅။ ရပ္တန္႕ျခင္းမရွိပဲ ႏွစ္ကိုယ္တူေနရဖို႕ဆုေတာင္းမယ္။

၆။ ဟန္ေဆာင္မူမရွိပဲ မွ်ေ၀ခံစားၾကမယ္။

ရ။ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ ေပ်ာ္ရႊင္စြာခ်စ္သြားမယ္။

၈။ ယံုမွားသံသယမရွိပဲ ယံုၾကည္မူထားရွိရမယ္။

၉။ ထိခိုက္နာက်င္မူမရွိ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးရမယ္။

၁၀။ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိပဲ ကတိစကားကို တည္ရမယ္။
ကိုကိုနန္းညြန္႔ဦး
Email : nnophoto@gmail.com

0 comments:

Post a Comment