၈ူဂဲဒီေန့တင္ရတဲ့ ပုိ့(စ္) ေလးက Google Chrome  တြင္ ျမန္မာစာျမင္လုိ့ရေအာင္ လုပ္နည္းေလးပါ။ သိၿပီးၾကေသာ မိတ္ေဆြေတြလည္း ရွိသလုိ အခုမွ အင္တာနက္ ေပၚေရာက္လာတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ မသိနုိင္ပါဘူး။ မသိေသးတဲ့ မိတ္ေဆြေတြကုိ သိေစခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တင္ေပးလုိက္တာပါ။ ေအာက္မွာ ၂မ်ဳိးျပေပးထာပါတယ္။ ၁။ ပုံနဲ့တကြ ၂။ ဗီဒီယုိနဲ့တကြ
၁။ ပုံနဲ့တကြ
အဆင့္ (၁) အရ Google Chrome ကုိဖြင့္လုိက္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပုံကုိၾကည့္ပါအဆင့္ (၂) အရ ေအာက္ပုံကုိၾကည့္ပါ။ Option  ေနရာမွာ Click ေပးတာပုံမွန္မဟုတ္ပါဘူး။ Setting လုိ့လည္း ေပၚပါတယ္။ ဆုိလုိသည္မွာ Option (သုိ့) Setting ဟုလည္းေပၚတတ္ပါတယ္။ ေအာက္ပုံကုိ ၾကည့္ပါ။
အဆင့္ (၃) အရ option (သုိ့) Setting ထဲေရာက္ရင္ Under the Hood ကုိေရြးၿပီး၊ Customize fonts..
ထဲကို၀င္ပါ။ ေအာက္ပုံကုိ ၾကည့္ပါ။

အဆင့္ (၄) အရ  Customize fonts ထဲေရာက္ရင္ အားလံုးကို Zawgyi One font ေျပာင္းေပးလုိက္ပါ။ ေအာက္ပုံကုိ ၾကည့္ပါ။

0 comments:

Post a Comment