အဂၤလိပ္စကားေျပာခုိင္းမယ္


ယေန႔ေခတ္မွာ အဂၤလိပ္စာဟာ ထိပ္တန္းတစ္ေနရာမွာ ရွိေနတဲ့ ဘာသာစကားတစ္ခုပါ။ ဘယ္သြားသြား၊ ဘယ္လာလာ၊ Communication အတြက္ တတ္ကၽြမ္းဖုိ႔ လုိအပ္ပါၿပီ။
ယခုေဖာ္ျပတဲ့ ေဆာ့၀ဲလ္ေလးက အဂၤလိပ္စာ အသံထြက္မ်ားကို ပီျပင္စြာ ရြတ္ဆုိေပးတဲ့ ေဆာ့၀ဲလ္ေလးတစ္ခုပါ။ မိမိတုိ႔ သိခ်င္တဲ့ အသံထြက္မ်ားကို ကြက္လက္ထဲတြင္ ႐ုိက္ထည့္၊ သုိ႔မဟုတ္ Copy ကူးထည့္ၿပီး စကားေျပာကုိ နားေထာင္ႏုိင္ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားသူမ်ား Download လုပ္ယူပါ။

0 comments:

Post a Comment