တမ္းတျခင္း

ဆံုဆည္းဖို႕က မေရရာ
ေသျခာတာက အေ၀းမွာ 
မေျဖသာတဲ့ ေ၀ဒနာေတြကိုလဲ
onlineကတစ္ဆင့္
မေၾကျငာခ်င္ေတာ့ပါဘူးးး

တမ္းတညေတြတာရွည္
လြမ္းသမ်ေတြ စာစီလို႕
ရင္ေ၀ဒနာကဗ်ာတစ္ရြတ္ကို
စာနာစြာခံစားတက္ရင္ပဲ
ကိုကိုေၾကနပ္ေနမွာပါ
......................ညီမေလးရယ

1 comments: