၀င္းဒိုး 7 အက္တစ္ မျဖစ္သူမ်ားအတြက္


ညီ သယ္ရင္း စက္ေတြ မွာ ၀င္းဒိုး7 အက္တစ္မျဖစ္တာ ေတြ ေတြ ့ဘူးတယ.္
အဲဒါေၾကာင္ ့လိုရမယ္ရ မွတ္တမ္းတင္ ေပးလိုက္တယ္
ေနာက္ကိုယ္ လိုအပ္ရင္ အသံုးျပဳလို ့ေအာင္ ေပါ ့
စိတ္၀င္စားရင္ေဒါင္းေပါ ့ဗ်ာ..အဆင္ေျပၾကပါေစ
ဆႏၵမ်ားစြာျဖင္ ့ဘေလာ့ဂါ မင္းလြင္0 comments:

Post a Comment